ارزیابی تاثیرات اجتماعی در پروژه های حمل و نقلی

ارزیابی تاثیرات اجتماعی در پروژه های حمل و نقلی

  • تاریخ: هر شب 22:00
  • محل برگزاری: هتل المپیک
  • موقعیت: آسیا، خاورمیانه، ایران، استان تهران، تهران

موضوعات:
اصول و مبانی ارزیابی تأثیرات اجتماعی (اتا)
آشنایی با تکنیک های اتا
مراحل و فرآیندهای انجام اتا
بررسی خروجی‌های اتا
بررسی نمونه های موردی داخلی و خارجی اتا در پروژه‌های حمل و نقل
چالش‌ها، موانع و فرصت های توسعه اتا
مسائل قانونی و حقوقی اتا اتا