سخنان لیستی

سخنان لیستی

اووسیت

واژه سلول بنیادی نخستین بار در سال ۱۹۰۸ توسط بافت شناس روسی به نام الکساندر ماکسیموف مطرح شد. منشا این نام گذاری مشاهده باز تولید سلول های خونی در بدن انسان توسط دسته ی دیگری از سلول ها بود و از آن جا که برخی سلول ها به عنوان منشا[…]

زندگی بدون مخچه

یک زن ۲۴ ساله از سرگیجه و ناتوانی در راه رفتن به طور پیوسته به بیمارستان مراجعه کرد. همه ی افراد خانواده او سالم بودند و هیچ سابقه ای از اختلالات عصبی نداشتند. آنژیوگرافی تشدید مغناطیسی نشان می‌داد شریان خلفی تحتانی و عروق مخچه در دو طرف وجود ندارد. تصویر[…]

اکسی توکسین

هورمون پپتیدی و نوروپپتیدی است. به طور طبیعی از هیپوتالاموس ترشح می‌شود و برهیپوفیز اثر می‌کند. به عنوان هورمون “زن” شناخته شده، این نام از کلمه یونانی به معنای “سریع” مشتق شده است. اکسی توسین به طور موضعی از بافت‌های زیادی در دستگاه تولیدمثلی نر و ماده تولید می‌شود. رفتارهای[…]

دگرگشت

رابرت چارلز داروین در سال ۱۸۰۹ در ۱۲ فوریه در لندن انگلیس به دنیا آمد. طی ۷۳ سال زندگی پر بارش انقلابی عظیم در دانش تکامل و بینش بشری بر پا کرد. انقلابی که با انتشار کتاب منشا انواع برانگیخت و هنوز بعد از ۱۲۰ سال هنوز فروکش نکرده است.[…]